Optimum Konserwatywny
Optimum FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,10 %
wycena na dzień 21.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.41% 0.12% 45/49
3m -0.41% 0.34% 45/49
6m 0.00% 0.98% 43/49
12m -1.23% 1.72% 44/48
36m -3.70% 4.73% 40/41
YTD -0.92% 1.36% 45/49
max -3.60% 12.35% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
  Sylwester Truszkiewicz (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 16.10.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 21,4 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 6M, pomniejszone o koszty zarządzania
 • polityka inwestycyjna: Fundusz dokonuje lokat głównie w dłużne papiery wartościowe, które stanowią do 100% wartości aktywów, przy czym dłużne papiery krótkoterminowe (o terminie wykupu do jednego roku), stanowią co najmniej 50% wartości aktywów funduszu. Udział dłużnych papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, lokat bankowych i środków pieniężnych wynosi co najmniej 60% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 3,69 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 0,53% od 0,07% do 0,83% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,55 od -0,63 do 0,79 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę