Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Optimum Konserwatywny
Optimum FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 01.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.21% 0.66% 38/45
3m -0.10% -0.05% 25/45
6m -0.41% -0.01% 36/45
12m 0.10% 0.94% 38/45
36m -3.21% 3.72% 40/42
YTD -0.10% -0.03% 29/45
max -3.60% 12.51% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 16.10.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 21,4 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 6M, pomniejszone o koszty zarządzania
 • polityka inwestycyjna: Fundusz dokonuje lokat głównie w dłużne papiery wartościowe, które stanowią do 100% wartości aktywów, przy czym dłużne papiery krótkoterminowe (o terminie wykupu do jednego roku), stanowią co najmniej 50% wartości aktywów funduszu. Udział dłużnych papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, lokat bankowych i środków pieniężnych wynosi co najmniej 60% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 3,47 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 0,24% od 0,09% do 0,99% niska zmienność
Sharpe'a -0,87 od -0,87 do 0,89 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę