Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Opera Alfa-plus.pl
Opera SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 05.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 6.58%
3m -10.66%
6m -15.16%
12m -11.71%
36m -3.62%
YTD -14.90%
max 65.10%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 17.04.2009 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 179 000 PLN
 • następna wpłata: 10 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: trzeci dzień roboczy każdego tygodnia oraz dni określone w statucie funduszu
 • wartość aktywów netto: 48,6 mln PLN (05.2020)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Łączna wartość lokat w akcje, udziały w spółkach z o.o oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych może stanowić do 100% aktywów funduszu. Listy zastawne mogą stanowić do 50%, a waluty obce do 100% lokat funduszu. Fundusz ma możliwość inwestowania w instrumenty pochodne, bazujące na instrumentach udziałowych (do 40%) oraz instrumentach dłużnych (do 200%).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,68% od 0,72% do 7,90% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,04 od -0,41 do 0,27 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę