Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Opera Avista-plus.pl
Opera SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 05.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.20%
3m -0.59%
6m -1.31%
12m -1.89%
36m -5.46%
YTD -1.05%
max 50.60%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 17.04.2009 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 179 000 PLN
 • następna wpłata: 10 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: trzeci dzień roboczy każdego tygodnia oraz dni określone w statucie funduszu
 • wartość aktywów netto: 1,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Subfundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji. Inwestycje w ramach Subfunduszu charakteryzuje wysoki poziom ryzyka i aktywa są lokowane w zastosowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie dla Funduszy Zamkniętych. Od 0% do 100% aktywów funduszu może być lokowana w polskie lub zagraniczne instrumenty dłużne oraz pochodne oparte na instrumentach dłużnych. Max. 50% aktywów może być ulokowane w jednostkach funduszy dłużnych lub wierzytelności.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,26% - -
Sharpe'a -1,04 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę