Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Opera Za 3 Grosze FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 05.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.35%
3m -16.34%
6m -31.21%
12m -31.29%
36m -35.47%
YTD -31.24%
max -78.51%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 11.05.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy w każdym miesiącu kalendarzowym
 • wartość aktywów netto: 2,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz podobnie jak OPERA FIZ, stosuje sprawdzoną już politykę aktywnego zarządzania. Do 50% aktywów funduszu może być lokowana w akcje i udziały w sp. z o.o. (max. 15%) . Pozostałe środki mogą być lokowane w jednostki uczestnictwa i certyfikaty funduszy inwestycyjnych, waluty obce, instrumenty pochodne oraz wierzytelności (z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,12% od 0,72% do 7,90% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,23 od -0,41 do 0,27 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę