Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Opera Universa.pl
Opera FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,40 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 7.89%
3m 22.22%
6m -23.80%
12m -31.62%
36m -36.35%
YTD -23.80%
max -49.50%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 28.02.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 500 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,0 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 0 do 100% aktywów fundusz lokuje w akcje, (również w zagraniczne). Do 100% portfela inwestuje w fundusze inwestycyjne. Do 100% portfela inwestuje również papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna w zakresie doboru instrumentów do części dłużnej portfela jest taka sama jak w subfunduszu Avista.pl i umożliwia lokowanie środków w instrumenty emitowane w krajach należących do OECD i denominowane w różnych walutach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 7,30% - -
Sharpe'a -0,16 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę