Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Opera Avista.pl
Opera FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,11 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.27% 0.33% 30/45
3m 1.91% 1.55% 12/45
6m 2.64% 0.31% 2/45
12m 3.50% 0.96% 6/45
36m 2.25% 3.95% 34/42
YTD 2.42% 0.32% 4/45
max 86.03% 54.58% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 28.02.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 500 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 11,4 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów subfundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Pozostała część lokowana w fundusze inwestycyjne i depozyty. W portfelu znajdą się zarówno instrumenty emitowane przez Skarb Państwa jak i przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz instrumenty z krajów UE, USA, Kanady, Japonii, Szwajcarii, Norwegii, Turcji, Nowej Zelandii oraz Australii denominowane w różnych walutach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 3,50 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,60% od 0,09% do 0,99% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,86 do 0,92 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę