Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Noble Fund Akcji Europejskich
Noble Funds FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,24 PLN
+1,79 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.28% 3.01% 10/16
max 12.46% 14.20% -/-
Noble Fund Akcji Europejskich

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Raczyński (od 07.2014)
  Ryszard Miodoński (od 09.2016)
  Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
 • data uruchomienia: 31.07.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 07.04.2020 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 17,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty udziałowe spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności w Państwach Członkowskich lub w państwach europejskich należących do OECD. Pozostałe środki funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę