Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
Noble Funds FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,13 PLN
+1,37 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.63% 3.63% -/-
max 22.88% 18.98% -/-
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Raczyński (od 07.2014)
  Ryszard Miodoński (od 09.2016)
  Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
 • data uruchomienia: 01.08.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 07.04.2020 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 50,0 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 60% mWIG40 + 20% WIBID O/N + 10% mDAX (EUR) + 10% Russell 2000 (USD)
 • polityka inwestycyjna: Min 60% aktywów funduszu inwestowane w instrumenty udziałowe spółek, których akcje nie wchodzą w skład indeksu WIG 20, należą do indeksu Russell 2000, wchodzą w skład niemieckiego indeksu mDAX oraz w inne spółki, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD, dopuszczone do obrotu na światowych rynkach. Pozostałe aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę