Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Noble Fund Strategii Dłużnych
Noble Funds SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.31% 1.07% 11/11
3m 2.60% 4.36% 9/11
max 2.60% -0.92% -/-
Noble Fund Strategii Dłużnych

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Ryszard Miodoński (od 02.2020)
  Mikołaj Raczyński (od 02.2020)
  Bartosz Tokarczyk (od 02.2020)
 • data uruchomienia: 19.02.2020 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 9,2 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Może także nabywać jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których polityka polega na lokowaniu aktywów w ww. instrumenty finansowe. Modelowo do 50% środków inwestowane jest w fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę