Noble Fund Timingowy
Noble Funds FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,26 PLN
+0,19 %
wycena na dzień 16.09.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.50% 2.57% 6/12
3m 0.83% -0.82% 4/12
6m -1.15% -2.86% 5/12
12m -11.37% -2.56% 12/12
36m -3.57% -0.85% 8/11
YTD 0.18% 1.01% 8/12
max 40.12% -8.22% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Raczyński (od 07.2014)
  Ryszard Miodoński (od 09.2016)
 • data uruchomienia: 31.07.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 21,9 mln PLN (08.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu mogą być inwestowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz nie posiada stałych limitów alokacji pomiędzy instrumenty udziałowe oraz dłużne. Lokowanie aktywów w instrumenty udziałowe może wahać się w przedziale od 0% do 100%. Lokowanie aktywów w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe może wahać się od 0% do 100%

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,79 słaby
odchylenie standardowe 2,39% od 1,20% do 4,19% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,11 od -0,27 do 0,07 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę