Noble Fund Timingowy
Noble Funds FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,10 PLN
-0,07 %
wycena na dzień 14.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.50% 1.97% 8/11
3m 3.02% 2.45% 3/11
6m 3.87% 1.52% 1/11
12m -1.89% 0.34% 8/11
36m -1.18% -0.13% 7/10
YTD 0.91% 1.30% 6/11
max 41.13% -7.96% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Raczyński (od 07.2014)
  Ryszard Miodoński (od 09.2016)
 • data uruchomienia: 31.07.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 20,9 mln PLN (10.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu mogą być inwestowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz nie posiada stałych limitów alokacji pomiędzy instrumenty udziałowe oraz dłużne. Lokowanie aktywów w instrumenty udziałowe może wahać się w przedziale od 0% do 100%. Lokowanie aktywów w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe może wahać się od 0% do 100%

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,00 słaby
odchylenie standardowe 2,39% od 1,20% do 4,17% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,08 od -0,27 do 0,10 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę