Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
Noble Funds FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,71 PLN
-0,80 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.20% -2.32% 6/25
3m -1.74% -4.73% 4/24
6m -4.53% -6.35% 6/24
12m -4.19% -1.70% 16/23
36m -9.60% -8.33% 9/19
YTD 3.81% 3.51% 10/23
max -12.29% -30.09% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Raczyński (od 07.2014)
  Ryszard Miodoński (od 09.2016)
 • data uruchomienia: 01.08.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 64,2 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 60% mWIG40 + 20% WIBID O/N + 10% mDAX (EUR) + 10% Russell 2000 (USD)
 • polityka inwestycyjna: Min 60% aktywów funduszu będzie inwestowana w prawa do akcji, prawa poboru i akcje spółek, które nie wchodzą w skład indeksu WIG 20. Pozostałe aktywa będą lokowane w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,02 słaby
odchylenie standardowe 3,14% od 2,68% do 4,18% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,12 od -0,36 do 0,13 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę