Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
ALIOR Obligacji Światowych
Alior SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,18 PLN
+0,17 %
wycena na dzień 01.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.55% 1.54% 6/19
3m 0.85% 1.02% 11/19
YTD -0.84% 1.67% 18/19
max -0.84% 1.67% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Kamil Czapnik (od 08.2016)
  Fryderyk Krawczyk (od 08.2016)
  Aleksander Szymerski (od 12.2019)
 • data uruchomienia: 04.08.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 31.12.2019 r.
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 24,5 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz jest w trakcie modyfikacji polityki inwestycyjnej i, wbrew nazwie, skupia się na inwestycjach w papiery polskich emitentów. Inwestuje w skarbowe papiery dłużne, jak również w instrumenty dające ekspozycję na korporacyjne papiery dłużne.

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę