Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
ALIOR Stabilny na Przyszłość
Alior SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 01.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.27% 2.68% 26/35
3m 0.79% 1.82% 23/35
6m -1.81% -0.78% 22/35
YTD -2.05% -1.04% 22/35
max -2.08% -0.10% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Kamil Czapnik (od 10.2019)
  Fryderyk Krawczyk (od 10.2019)
  Aleksander Szymerski (od 12.2019)
 • data uruchomienia: 18.10.2019 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,2 mln PLN (04.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz od 40% do 80% aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Instrumenty udziałowe stanowią od 20% do 60% lokat. Fundusz lokuje od 0% do 50% aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszy parasola inPZU SFIO. Polityka funduszu skupia się w głównej mierze na rynku krajowym.

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę