Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna
Alior SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,49 PLN
+0,52 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.63% 1.30% 4/8
3m -2.40% -1.13% 6/8
6m -4.51% -4.58% 4/8
12m -3.18% 0.40% 7/8
YTD -5.59% -5.23% 3/8
max -6.56% -0.29% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Kamil Czapnik (od 06.2017)
  Fryderyk Krawczyk (od 06.2017)
  Aleksander Szymerski (od 12.2019)
 • data uruchomienia: 22.06.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 3,1 mln PLN (04.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w fundusze, które inwestują przede wszystkim w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów. Pozostałą część lokat funduszu stanowią inwestycje w fundusze dłużne i gotówkowe.

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę