Alior Obligacji Światowych
Alior SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,05 PLN
+0,05 %
wycena na dzień 21.03.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.05%
3m 0.04%
6m 0.39%
12m 3.48%
YTD -0.35%
max 5.32%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Kamil Czapnik (od 08.2016)
  Fryderyk Krawczyk (od 08.2016)
  Maciej Byszkiewicz (od 05.2017)
 • data uruchomienia: 04.08.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 12,6 mln PLN (02.2018)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: dłużne zagraniczne pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w obligacje skarbowe (do 100%), obligacje korporacyjne (do 100%), a także jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy. Do 100% aktywów mogą stanowić lokaty zagraniczne oraz lokaty denominowane w walutach obcych. Do 20% aktywów mogą stanowić akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę