Millennium Obligacji Korporacyjnych
Millennium SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,14 PLN
+0,10 %
wycena na dzień 12.09.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.29% 0.16% 6/25
3m 0.52% 0.78% 17/25
6m 0.68% 1.70% 20/25
12m 2.11% 2.92% 16/25
36m 3.11% 6.28% 18/22
YTD 2.55% 2.51% 8/25
max 19.59% 23.49% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Radosław Plewiński (od 05.2013)
  Mateusz Łosicki (od 12.2015)
  Mirosław Dziółko (od 01.2019)
  Anna Otręba-Górecka (od 01.2019)
  Paweł Grzywa (od 01.2019)
  Artur Honek (od 01.2019)
  Marek Dec (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 28.02.2005 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 30.07.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1 337,7 mln PLN (08.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 60% aktywów funduszu stanowią papiery wartościowe o charakterze dłużnym. Do 100% aktywów może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,95 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,46% od 0,03% do 0,90% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,17 do 2,33 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę