Credit Agricole Akcji Nowej Europy
Credit Agricole FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,07 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 21.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.05% -2.22% 4/9
3m -3.08% -3.10% 6/9
6m -2.25% -1.53% 5/9
12m 3.53% 2.30% 5/9
36m 5.81% 2.25% 4/8
YTD 7.96% 7.31% 6/9
max -12.68% 3.46% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Dębowski (od 05.2011)
 • data uruchomienia: 13.05.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 500 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 5,1 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: 40% WIG + 25% BIST 100 + 15% ATX + 7,5% BUX + 7,5% PX + 5% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Min. 66% aktywów fundusz lokuje w instrumenty udziałowe (akcje) wyemitowane przez podmioty z Polski, Austrii, Czech, Słowacji, Kazachstanu, Macedonii, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Łotwy, Litwy, Estonii, Turcji, Chorwacji, Rosji, Ukrainy, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny. Do 34% aktywów może być lokowane w analogiczne instrumenty emitowane przez podmioty z innych niż wymienione Państw. Do 34% aktywów może być inwestowana w instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,36 od -0,00 do 0,46 dobry
odchylenie standardowe 3,32% od 2,80% do 4,44% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,08 od 0,02 do 0,11 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę