Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Credit Agricole Akcyjny
Credit Agricole FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,03 PLN
+0,89 %
wycena na dzień 01.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.07% 5.61% 18/59
3m 1.84% 0.45% 22/59
6m -10.85% -10.81% 30/59
12m -9.37% -11.00% 24/58
36m -12.23% -23.04% 6/50
YTD -11.44% -11.48% 30/59
max 16.18% -15.36% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jakub Płotka (od 07.2016)
 • data uruchomienia: 03.11.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 500 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 37,2 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 95% WIG + 5% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Od 60 do 100% aktywów subfunduszu inwestowana jest w papiery udziałowe. Pozostała część lokowana jest w obligacje oraz bony skarbowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,19 od -0,00 do 1,95 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,48% od 3,68% do 7,75% niska zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,33 do 0,12 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę