Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Credit Agricole Dynamiczny Polski
Credit Agricole FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,85 PLN
+0,47 %
wycena na dzień 01.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.00% 3.83% 5/16
3m 1.12% 1.00% 8/16
6m -5.92% -5.26% 9/16
12m -4.21% -4.29% 7/16
36m -4.54% -9.10% 4/14
YTD -6.18% -5.68% 8/16
max 82.82% 28.82% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Pisarczyk (od 12.2014)
  Jakub Płotka (od 01.2017)
 • data uruchomienia: 26.09.2005 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 500 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 54,6 mln PLN (04.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 55%WIG + 45% ICE BofAML Poland Government Index (G0PL)
 • polityka inwestycyjna: 40-70% aktywów funduszu stanowią lokaty w akcje instrumenty o podobnym charakterze oraz kontrakty terminowe na indeks WIG20. Nie mniej niż 20% wartości aktywów inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,87 od -0,00 do 1,71 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,80% od 2,45% do 3,90% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,08 od -0,29 do 0,21 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę