Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
mFundusz Konserwatywny SFIO
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,10 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.41% 0.36% 16/45
3m 2.43% 1.71% 7/45
6m 0.92% 0.35% 15/45
12m 2.14% 1.03% 14/45
36m 7.78% 4.02% 10/42
YTD 1.04% 0.41% 14/45
max 10.18% 5.73% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Maksymilian Łochowski (od 10.2016)
  Tomasz Kuciński (od 08.2017)
  Wojciech Bogacki (od 02.2018)
  Jacek Mielcarek (od 02.2018)
  Remigiusz Wysota (od 04.2019)
 • data uruchomienia: 22.11.2000 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 03.08.2016 r.
 • pierwsza wpłata: 10 000 PLN
 • następna wpłata: 5 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 654,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Obligacje korporacyjne i komunalne mogą stanowić łącznie nie więcej niż 90% aktywów, przy czym udział papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa nie przekracza 50%. Lokaty denominowane w walucie obcej mogą stanowić do 80% aktywów. W przypadku inwestycji na rynkach zagranicznych ryzyko walutowe jest zabezpieczane.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 2,36 od -0,00 do 3,50 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,34% od 0,09% do 0,99% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,27 od -0,86 do 0,92 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę