Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
SIGMA Obligacji Plus
GAMMA Parasol Biznes SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,10 PLN
+0,09 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.11%
3m 1.55%
6m 0.34%
12m 0.94%
36m 4.47%
YTD 0.35%
max 7.99%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Rabiega (od 03.2018)
  Jacek Lichocki (od 05.2018)
  Rafał Matulewicz (od 05.2018)
  Lech Mularzuk (od 05.2018)
  Radosław Pela (od 05.2018)
  Artur Ratyński (od 05.2018)
  Sławomir Sklinda (od 05.2018)
  Jarosław Stefanoff (od 05.2018)
  Tomasz Ściesiek (od 05.2018)
  Artur Trela (od 05.2018)
  Robert Wasiak (od 05.2018)
  Robert Florczykowski (od 05.2018)
  Marcin Zięba (od 05.2018)
 • data uruchomienia: 01.07.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 160 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 8,4 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty stanowią nie mniej niż 60% aktywów funduszu, zaś łączny udział obligacji korporacyjnych i komunalnych nie przekracza 90%. W celu osiągania dodatkowych przychodów fundusz może lokować do 15% aktywów w papiery udziałowe oraz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne oparte o indeksy giełdowe, akcje i kursy walut. Lokaty te mają charakter przejściowy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,38% - -
Sharpe'a 0,01 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę