GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ (w likwidacji)
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 11.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.00%
3m 0.00%
6m 0.00%
12m 0.00%
36m 20.03%
YTD 0.00%
max 22.26%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Kowalski (od 06.2017)
 • data uruchomienia: 31.10.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień roboczy w każdym miesiącu kalendarzowym
 • wartość aktywów netto: 7,6 mln PLN (08.2018)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowią akcje oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy akcyjnych. Do 30% aktywów może być inwestowane w obligacje rządowe, intrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Inwestycje są dokonywane zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. Fundusz posiada jednoczesną ekspozycję na kilka sektorów, które zdaniem zarządzającego mają w danym okresie najlepsze perspektywy (modelowo dwa lub trzy sektory).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę