KBC Pieniężny
KBC Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,17 PLN
+0,09 %
wycena na dzień 15.01.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.12% 0.12% 30/50
3m 0.97% 0.65% 12/49
6m 1.86% 1.25% 8/49
12m 3.70% 2.83% 10/47
36m 7.90% 5.35% 7/42
YTD -0.03% 0.04% 45/51
max 87.66% 79.65% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Artur Ratyński (od 01.2012)
 • data uruchomienia: 26.07.2002 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 342,7 mln PLN (12.2017)
 • segment: gotówkowe i pieniężne PLN
 • grupa: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% (WIBID 3M + 0,25%), pomniejszone o koszty stałe funduszu (w tym opłata za zarządzanie)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje aktywa głównie w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane lub w pełni gwarantowane przez Skarb Państwa (bony i obligacje skarbowe), jak również w dłużne papiery wartościowe, których emitentem są inne podmioty. Jego celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów osiągany poprzez tego typu lokaty w krótkim terminie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,97 od -0,00 do 2,28 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,18% od 0,08% do 0,65% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,55 od -0,52 do 0,67 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę