Esaliens Małych i Średnich Spółek
Esaliens Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,64 PLN
+0,58 %
wycena na dzień 12.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.22% 2.90% 21/25
3m 3.92% 1.36% 5/24
6m 6.58% -0.17% 2/24
max 10.73% 1.79% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Dolegacz (od 01.2019)
  Zenon Łyś (od 01.2019)
  Tomasz Płatek (od 01.2019)
  Piotr Rzeźniczak (od 01.2019)
  Krzysztof Socha (od 01.2019)
  Mieszko Żakiewicz (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 01.09.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 21.01.2019 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 6,4 mln PLN (10.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, przy czym większość aktywów inwestowana jest w akcje małych i średnich spółek (o kapitalizacji poniżej 1 mld euro). Przedmiotem inwestycji są spółki o niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych. Fundusz inwestuje głównie w akcje krajowych emitentów.

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę