Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,32 PLN
+0,32 %
wycena na dzień 18.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.40%
3m 3.22%
6m 6.06%
12m 6.54%
YTD 8.14%
max 0.67%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Piotr Rzeźniczak (od 07.2017)
  Krzysztof Socha (od 07.2017)
  Mieszko Żakiewicz (od 07.2017)
  Paweł Dolegacz (od 07.2017)
  Zenon Łyś (od 07.2017)
  Tomasz Płatek (od 07.2017)
 • data uruchomienia: 20.07.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW oraz New York Stock Exchange
 • wartość aktywów netto: 19,4 mln PLN (06.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy stosuje strategię aktywnego zarządzania, inwestując zarówno w obligacje korporacyjne, jak i rządowe, o ratingu inwestycyjnym, jak też o wysokiej rentowności , na rynkach rozwiniętych i na wschodzących.

Zobacz także

↑ na górę