Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,04 %
wycena na dzień 18.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.25% 0.82% 12/14
3m -0.84% -1.09% 6/14
6m 4.19% 9.72% 13/14
12m 0.51% -2.97% 6/14
YTD 10.02% 16.39% 13/14
max 5.39% 6.20% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Krzysztof Socha (od 03.2017)
  Paweł Dolegacz (od 03.2017)
  Zenon Łyś (od 03.2017)
  Tomasz Płatek (od 03.2017)
  Piotr Rzeźniczak (od 03.2017)
  Mieszko Żakiewicz (od 03.2017)
 • data uruchomienia: 09.03.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW oraz New York Stock Exchange
 • wartość aktywów netto: 0,4 mln PLN (06.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund. Do 20% może być lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe. Fundusz bazowy inwestuje co najmniej 2/3 swoich aktywów w akcje spółek europejskich, przy czym nie więcej niż 20% aktywów mogą stanowić spółki z europejskich rynków rozwijających się. Celuje w spółki, które dotychczas wypłacały atrakcyjne dywidendy i zamierzają je wypłacać w przyszłości.

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę