Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,90 PLN
+0,92 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.23% 3.01% 16/16
3m 11.93% 19.49% 13/15
6m -12.86% -6.92% 11/13
12m -7.00% -0.07% 11/13
36m -4.41% 2.94% 7/10
YTD -12.02% -6.49% 11/13
max -1.46% 7.13% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Piotr Rzeźniczak (od 03.2017)
  Paweł Dolegacz (od 03.2017)
  Tomasz Płatek (od 03.2017)
  Krzysztof Socha (od 03.2017)
  Mieszko Żakiewicz (od 03.2017)
  Krzysztof Cesarz (od 01.2020)
  Marcin Szuba (od 01.2020)
 • data uruchomienia: 09.03.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW oraz New York Stock Exchange
 • wartość aktywów netto: 0,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund. Do 20% może być lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe. Fundusz bazowy inwestuje co najmniej 2/3 swoich aktywów w akcje spółek europejskich, przy czym nie więcej niż 20% aktywów mogą stanowić spółki z europejskich rynków rozwijających się. Celuje w spółki, które dotychczas wypłacały atrakcyjne dywidendy i zamierzają je wypłacać w przyszłości.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,09 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,85% od 3,85% do 6,26% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,05 od -0,08 do 0,21 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę