Esaliens Stabilny
Esaliens Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,12 PLN
-0,12 %
wycena na dzień 20.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.86% 0.58% 6/39
3m 0.53% 0.79% 24/37
6m 2.53% 1.96% 11/36
12m 3.47% 3.32% 20/36
36m 4.80% 5.57% 18/33
YTD 2.41% 2.06% 16/36
max 0.74% 3.60% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Dolegacz (od 09.2014)
  Zenon Łyś (od 09.2014)
  Tomasz Płatek (od 09.2014)
  Piotr Rzeźniczak (od 09.2014)
  Krzysztof Socha (od 09.2014)
  Mieszko Żakiewicz (od 09.2014)
 • data uruchomienia: 01.09.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 104,5 mln PLN (10.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 65% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms + 35% WIG
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 25% do 45% aktywów w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe. Modelowa alokacja aktywów to 65% dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego i 35% udziałowych papierów wartościowych notowanych na rynkach zorganizowanych. Część dłużną stanowią w większości obligacje Skarbu Państwa, papiery komercyjne oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,77 słaby
odchylenie standardowe 1,06% od 0,46% do 1,80% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,05 od -0,47 do 0,33 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę