Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,06 PLN
-0,05 %
wycena na dzień 20.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.15% -0.10% 6/8
3m 0.72% -0.19% 2/8
6m 2.46% 2.34% 3/8
12m 6.87% 6.09% 2/8
36m 5.36% 4.19% 4/6
YTD 6.68% 5.67% 2/8
max 9.64% 10.21% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Dolegacz (od 10.2015)
  Zenon Łyś (od 10.2015)
  Tomasz Płatek (od 10.2015)
  Piotr Rzeźniczak (od 10.2015)
  Krzysztof Socha (od 10.2015)
  Mieszko Żakiewicz (od 10.2015)
 • data uruchomienia: 09.10.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW oraz New York Stock Exchange
 • wartość aktywów netto: 23,9 mln PLN (10.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe denominowane w dolarach amerykańskich, jenach japońskich, funtach brytyjskich, euro a także denominowane w walutach innych zarówno z rynków rozwiniętych jak i rozwijających się.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,03 od 0,03 do 1,13 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 1,14% od 0,60% do 1,14% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,02 od -0,02 do 0,17 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę