Esaliens Okazji Rynkowych
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,49 PLN
-0,41 %
wycena na dzień 12.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.60% 5.74% 2/11
3m 12.31% 4.90% 1/11
6m 3.64% 4.13% 6/11
12m -3.22% 4.05% 10/10
36m 42.22% 26.72% 1/8
YTD 29.02% 20.59% 1/11
max 17.55% 29.37% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Dolegacz (od 10.2015)
  Zenon Łyś (od 10.2015)
  Tomasz Płatek (od 10.2015)
  Piotr Rzeźniczak (od 10.2015)
  Krzysztof Socha (od 10.2015)
  Mieszko Żakiewicz (od 10.2015)
 • data uruchomienia: 09.10.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW oraz New York Stock Exchange
 • wartość aktywów netto: 8,1 mln PLN (10.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Miller Opportunity Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż ww. funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki, ale główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach amerykańskich.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,34 od -0,00 do 0,72 bardzo dobry
odchylenie standardowe 7,26% od 3,12% do 7,26% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,13 od 0,07 do 0,24 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę