Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,34 PLN
-0,30 %
wycena na dzień 20.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.74% 4.18% 2/11
3m 5.28% 5.89% 6/11
6m 4.46% 6.66% 9/11
12m 5.95% 10.99% 7/10
36m 12.38% 20.99% 6/8
YTD 15.25% 21.51% 9/11
max 10.95% 30.35% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Dolegacz (od 10.2015)
  Zenon Łyś (od 10.2015)
  Tomasz Płatek (od 10.2015)
  Piotr Rzeźniczak (od 10.2015)
  Krzysztof Socha (od 10.2015)
  Mieszko Żakiewicz (od 10.2015)
 • data uruchomienia: 09.10.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW oraz New York Stock Exchange
 • wartość aktywów netto: 3,3 mln PLN (10.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje przynajmniej 70% aktywów w akcje amerykańskich spółek, określanych jako spółki wzrostowe, które korzystają z nowych produktów lub usług oraz z rozwoju technologicznego. Głównie są to spółki małe i średnie, a w mniejszym stopniu duże i znane firmy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,72 słaby
odchylenie standardowe 4,59% od 3,12% do 7,26% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,09 od 0,07 do 0,24 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę