Esaliens Akcji Azjatyckich
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,00 PLN
-0,85 %
wycena na dzień 12.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.19% 4.06% 6/6
3m 3.23% 7.27% 6/6
6m -0.71% 2.56% 6/6
12m 1.32% 8.65% 6/6
36m 8.30% 13.80% 6/6
YTD 2.34% 9.69% 6/6
max 15.74% 19.27% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Dolegacz (od 10.2015)
  Zenon Łyś (od 10.2015)
  Tomasz Płatek (od 10.2015)
  Piotr Rzeźniczak (od 10.2015)
  Krzysztof Socha (od 10.2015)
  Mieszko Żakiewicz (od 10.2015)
 • data uruchomienia: 09.10.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW oraz New York Stock Exchange
 • wartość aktywów netto: 11,3 mln PLN (10.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Legg Mason QS MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje przynajmniej 2/3 swoich aktywów w spółki zarejestrowane, notowane lub prowadzące znaczącą część działalności na terenie następujących krajów: Chiny, Hong Kong, Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Indie, Tajlandia.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,36 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,14% od 3,14% do 4,08% niska zmienność
Sharpe'a 0,03 od 0,03 do 0,10 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę