Esaliens Strateg H
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,81 PLN
+0,35 %
wycena na dzień 12.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.21% 2.83% -/-
3m 1.59% 1.48% -/-
6m 3.96% 0.91% -/-
12m 5.04% -0.41% -/-
YTD 7.68% 1.68% -/-
max 8.43% -3.23% -/-

Oceny Analiz Online

Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Dolegacz (od 01.2017)
  Zenon Łyś (od 01.2017)
  Tomasz Płatek (od 01.2017)
  Piotr Rzeźniczak (od 01.2017)
  Krzysztof Socha (od 01.2017)
  Mieszko Żakiewicz (od 01.2017)
 • data uruchomienia: 03.01.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 10 PLN
 • następna wpłata: 10 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 130,5 mln PLN (10.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 50% WIG + 50% Citigroup Poland Goverment Bond Index 1 to 3 Year Local Terms
 • polityka inwestycyjna: Udział akcji w aktywach funduszu będzie się zawierał w przedziale od 25% do 80% aktywów. Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe a w szczególności dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne, realizując politykę strategicznej alokacji aktywów.

Zobacz także

↑ na górę