Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Esaliens Strateg
Esaliens Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,69 PLN
+0,35 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.56% 4.32% 9/9
3m -0.25% -0.77% 5/9
6m -6.64% -9.07% 5/9
12m -3.57% -8.34% 5/9
36m -10.28% -18.65% 3/9
YTD -7.59% -9.36% 5/9
max -19.25% -21.34% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Dolegacz (od 07.2011)
  Zenon Łyś (od 07.2011)
  Tomasz Płatek (od 07.2011)
  Piotr Rzeźniczak (od 07.2011)
  Krzysztof Socha (od 07.2011)
  Mieszko Żakiewicz (od 07.2011)
 • data uruchomienia: 04.01.1999 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 20.07.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 99,0 mln PLN (04.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 50% WIG + 50% Citigroup Poland Goverment Bond Index 1 to 3 Year Local Terms
 • polityka inwestycyjna: Udział akcji w aktywach funduszu będzie się zawierał w przedziale od 25% do 80% aktywów. Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe a w szczególności dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne, realizując politykę strategicznej alokacji aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,28 od -0,00 do 1,28 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 3,38% od 2,02% do 4,92% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,12 od -0,30 do -0,12 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę