Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 12.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.69% 4.27% 61/63
3m -4.05% 2.09% 60/63
6m -1.65% 0.73% 49/59
12m 2.26% -0.50% 14/56
36m -20.74% 4.16% 47/50
YTD 7.46% 1.93% 5/57
max 5.51% 28.04% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Dolegacz (od 07.2009)
  Zenon Łyś (od 07.2009)
  Tomasz Płatek (od 07.2009)
  Piotr Rzeźniczak (od 07.2009)
  Krzysztof Socha (od 07.2009)
  Mieszko Żakiewicz (od 07.2009)
 • data uruchomienia: 31.07.2009 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 50 000 PLN
 • następna wpłata: 50 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatnia środa miesiąca, jeżeli nie jest to dzień sesji na GPW, to najbliższy następny dzień regularnej sesji na GPW
 • wartość aktywów netto: 20,6 mln PLN (10.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Średnio 98%, ale nie mniej niż 60% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje. Fundusz charakteryzuje się niską dywersyfikacją: w skład portfela z reguły wchodzi 10-20 spółek. Max limit inwestycji w jedną spółkę to 20%. Pozostałe aktywa lokowane są w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty, instrumenty pochodne, waluty i listy zastawne. Statut przewiduje możliwość inwestycji na rynkach zagranicznych jednak planowo będą głównie koncentrować się na GPW.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,21 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,15% od 2,75% do 5,29% niska zmienność
Sharpe'a -0,23 od -0,42 do 0,24 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę