Esaliens Oszczędnościowy
Esaliens Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,00 %
wycena na dzień 18.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.17% 0.23% 37/50
3m 0.47% 0.61% 28/50
6m 0.65% 0.94% 38/50
12m 1.35% 1.36% 32/48
36m 5.25% 4.82% 26/40
YTD 0.60% 0.98% 38/50
max 177.81% 197.07% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Zenon Łyś (od 06.2000)
  Paweł Dolegacz (od 05.2001)
  Mieszko Żakiewicz (od 03.2007)
  Piotr Rzeźniczak (od 09.2007)
  Tomasz Płatek (od 10.2007)
  Krzysztof Socha (od 10.2007)
 • data uruchomienia: 04.01.1999 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 470,2 mln PLN (06.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland
 • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu są lokowane głównie w dłużne papiery wartościowe - głównie skarbowe i lokaty bankowe, z okresem wykupu nie dłuższym niż 12 miesięcy lub posiadające stałą stopę procentową o okresie naliczania odsetek również nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,32 od -0,00 do 3,44 słaby
odchylenie standardowe 0,13% od 0,07% do 0,86% niska zmienność
Sharpe'a 0,17 od -0,51 do 0,86 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę