Esaliens Obligacji
Esaliens Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,56 PLN
+0,19 %
wycena na dzień 12.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.43% -0.25% 21/24
3m -0.44% 0.12% 19/23
6m 2.47% 3.21% 14/23
12m 4.09% 4.94% 12/22
36m 7.75% 9.72% 18/21
YTD 2.61% 3.63% 15/23
max 198.15% 252.49% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Dolegacz (od 12.2013)
  Zenon Łyś (od 12.2013)
  Tomasz Płatek (od 12.2013)
  Piotr Rzeźniczak (od 12.2013)
  Krzysztof Socha (od 12.2013)
  Mieszko Żakiewicz (od 12.2013)
 • data uruchomienia: 04.01.1999 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 187,4 mln PLN (10.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, w szczególności w bony oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Modelowa alokacja aktywów funduszu to 100% udziału obligacji skarbowych w portfelu, jednakże fundusz może także lokować aktywa w inne obligacje, w tym także obligacje zamienne na akcje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,90 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 0,56% od 0,42% do 1,12% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,14 od 0,09 do 0,42 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę