Esaliens Akcji
Esaliens Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,68 PLN
+0,19 %
wycena na dzień 12.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.93% 4.27% 57/63
3m -0.65% 2.09% 53/63
6m -0.19% 0.73% 40/59
12m -2.85% -0.50% 41/56
36m 6.56% 4.16% 26/50
YTD 1.48% 1.93% 29/57
max 250.21% 229.43% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Zenon Łyś (od 06.2000)
  Paweł Dolegacz (od 05.2001)
  Mieszko Żakiewicz (od 03.2007)
  Piotr Rzeźniczak (od 09.2007)
  Tomasz Płatek (od 10.2007)
  Krzysztof Socha (od 10.2007)
 • data uruchomienia: 04.01.1999 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 739,4 mln PLN (10.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIG
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje. Ich udział w aktywach może się zmieniać w zakresie od 60% do 100%. Z zasady jednak portfel inwestycyjny ulokowany jest niemal w pełni w instrumenty udziałowe (akcje). Jedynie w sytuacjach szczególnych, udział instrumentów dłużnych w aktywach może stanowić kilkanaście procent.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,25 od -0,00 do 2,21 słaby
odchylenie standardowe 2,96% od 2,75% do 5,29% niska zmienność
Sharpe'a 0,01 od -0,42 do 0,24 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę