Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Ipopema Benefit 3 FIZ AN
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 08.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.65%
3m 1.98%
6m 3.73%
12m 7.96%
YTD 3.73%
max 11.90%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 31.10.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień roboczy w każdym miesiącu kalendarzowym
 • wartość aktywów netto: 21,5 mln PLN (06.2020)
 • segment: aktywów niepublicznych
 • grupa: aktywów niepublicznych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Min. 80% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty nie będące w publicznej ofercie. Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez lokowanie przede wszystkim w instrumenty dłużne spółek prowadzących działalność pożyczkową oraz faktoringową.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę