Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
Investor Parasol SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.29%
3m 0.19%
6m 2.29%
12m 4.04%
36m 0.64%
YTD 3.37%
max 0.23%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
 • data uruchomienia: 16.03.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 3,4 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane przez kraje zaliczane do rynków wschodzących (wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets) jak również kraje zaliczane do rynków granicznych (wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets). Fundusz inwestuje również w dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki, które mają siedzibę lub prowadzą podstawową działalność we wspomnianych krajach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,77% - -
Sharpe'a -0,12 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę