Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Investor Akcji Rynków Wschodzących
Investor Parasol SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,08 PLN
-0,11 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.24% 1.82% 10/12
3m -9.00% -7.77% 8/12
6m -14.49% -12.78% 7/11
12m -9.66% -6.93% 8/11
36m -12.53% -9.61% 6/8
YTD -17.71% -16.44% 7/11
max -26.32% -7.87% -/-
Investor Akcji Rynków Wschodzących

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jarosław Niedzielewski (od 03.2015)
 • data uruchomienia: 16.03.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,4 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 90% MSCI Emerging Markets + 10% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty akcyjne, emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące podstawową działalność w krajach zaliczanych do rynków wschodzących (wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets) jak również krajach zaliczanych do rynków granicznych (wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets) oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących we wskazane instrumenty akcyjne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,45 słaby
odchylenie standardowe 4,17% od 3,94% do 5,31% niska zmienność
Sharpe'a -0,10 od -0,10 do 0,08 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę