Investor Akcji Rynków Wschodzących
Investor Parasol SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,57 PLN
+0,68 %
wycena na dzień 22.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.02% -0.22% 10/11
3m -3.31% -2.42% 9/11
6m -3.55% -4.13% 4/11
12m 6.04% 6.23% 5/11
36m 0.63% 6.36% 8/8
YTD 6.41% 8.36% 9/11
max -16.59% 2.95% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jarosław Niedzielewski (od 03.2015)
 • data uruchomienia: 16.03.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,1 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 90% MSCI Emerging Markets + 10% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty akcyjne, emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące podstawową działalność w krajach zaliczanych do rynków wschodzących (wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets) jak również krajach zaliczanych do rynków granicznych (wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets) oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących we wskazane instrumenty akcyjne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,35 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,69% od 2,46% do 3,93% niska zmienność
Sharpe'a 0,00 od -0,00 do 0,21 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę