Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
Investor Parasol SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,62 PLN
-0,43 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.17% 9.61% 29/42
3m 3.10% 0.85% 11/40
6m 4.14% 0.02% 10/38
12m 17.26% 7.13% 9/37
36m 20.04% 7.73% 5/24
YTD 2.63% -2.43% 10/39
max 43.16% 19.27% -/-
Investor Akcji Spółek Wzrostowych

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Maciej Chudzik (od 03.2015)
 • data uruchomienia: 16.03.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 17,3 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty akcyjne, emitowane przez spółki wzrostowe, za które uważa się spółki działające w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu lub spółki mające potencjał silniejszego wzrostu w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku. Fundusz inwestuje głównie na rynku amerykańskim i europejskim. Dopuszcza też okazjonalne inwestycje w spółki z innych rynków np. azjatyckich.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,73 od -0,00 do 1,14 bardzo dobry
odchylenie standardowe 5,28% od 2,52% do 7,82% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,35 do 0,25 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę