Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Investor CEE FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 28.05.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.26% 1.93% 5/15
3m 0.39% -0.61% 5/14
6m -2.96% -3.10% 6/13
12m -3.52% 1.18% 8/13
36m -8.28% 0.06% 8/10
YTD -2.92% -3.82% 5/13
max -28.03% 68.67% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Łukasz Hejak (od 09.2012)
 • data uruchomienia: 20.06.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 16.03.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień kalendarzowy każdego miesiąca
 • wartość aktywów netto: 6,0 mln PLN (04.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów lokowane jest w akcje i dłużne papiery wartościowe spółek prowadzących działalność w Bułgarii, Rumunii, Polsce, Turcji, Grecji, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Czechach, Rosji, na Węgrzech, Słowacji lub Ukrainie. Do 20% inwestowane może być w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty funduszy inwestycyjnych. Fundusz może również inwestować w wystandaryzowane instrumenty pochodne na indeksy giełdowe wymienionych krajów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,58 bardzo słaby
odchylenie standardowe 1,82% od 1,34% do 3,80% niska zmienność
Sharpe'a -0,19 od -0,19 do 0,05 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę