Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
First Private Equity FIZ AN
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 08.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.01%
3m -0.01%
6m -0.91%
12m -6.55%
36m -20.93%
YTD -0.91%
max -3.83%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Vestor Dom Maklerski S.A. (od 07.2015)
 • data uruchomienia: 17.10.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień kalendarzowy każdego kwartału
 • wartość aktywów netto: 17,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: aktywów niepublicznych
 • grupa: aktywów niepublicznych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Min. 80% lokuje w akcje, udziały i obligacje. Pozostałe aktywa lokuje w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i fundusze inwestycyjne. Fundusz jest funduszem wykupów lewarowanych (leveraged buy out, LBO). Jest to generalnie w formie i sposobie działania fundusz typu private equity, który inwestuje w przedsięwzięcia na rynku niepublicznym zgodnie z regułami funduszy private equity i venture capital.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę