Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Investor Gold FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 28.05.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.28% -0.94% 1/8
3m 6.66% 10.06% 3/7
6m 8.54% 17.68% 5/6
12m 25.08% 38.42% 5/6
36m 15.06% 29.82% 5/5
YTD 9.09% 11.90% 5/6
max 75.13% 0.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Maciej Kołodziejczyk (od 06.2012)
 • data uruchomienia: 16.10.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 10 000 PLN
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień kalendarzowy każdego miesiąca
 • wartość aktywów netto: 49,1 mln PLN (04.2020)
 • segment: rynku surowców
 • grupa: rynku surowców - metale szlachetne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 40 do 200% aktywów funduszu inwestowana będzie w kontrakty terminowe na metale szlachetne. Instrumentami bazowymi dla 80% tych kontraktów będą złoto i srebro, a dla pozostałych 20% inne metale szlachetne. Maksymalnie 60% aktywów funduszu inwestowana będzie w akcje spółek działających w sektorze metali szlachetnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,41 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,00% od 2,94% do 10,35% niska zmienność
Sharpe'a 0,11 od 0,09 do 0,18 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę