Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Investor FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 28.05.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.71%
3m -1.37%
6m -2.28%
12m -2.01%
36m 0.82%
YTD -2.86%
max -6.37%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Piotr Dziadek (od 12.2011)
  Jarosław Niedzielewski (od 06.2012)
  Jerzy Tobolewski (od 09.2016)
  Maciej Chudzik (od 10.2016)
  Mikołaj Stępniewski (od 10.2016)
  Maciej Kołodziejczyk (od 10.2016)
  Grzegorz Czekaj (od 10.2016)
  Łukasz Hejak (od 10.2016)
 • data uruchomienia: 22.09.2005 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 10 000 PLN
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień kalendarzowy każdego miesiąca
 • wartość aktywów netto: 24,4 mln PLN (04.2020)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Celem zarządzających jest stałe dostarczanie zysków uczestnikom funduszu, niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach, przy jednoczesnej dywersyfikacji ryzyka. W tym celu zarządzający inwestują w obligacje i akcje notowane na polskim rynku, obligacje i akcje notowane na rynkach zagranicznych oraz instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,41% od 0,63% do 7,77% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,06 od -0,43 do 0,15 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę