Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
NN Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,06 PLN
+1,83 %
wycena na dzień 26.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -18.79% -21.68% 11/59
3m -20.26% -25.44% 10/59
6m -18.82% -24.74% 10/59
YTD -20.40% -25.77% 9/59
max -21.46% -29.31% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marcin Szortyka (od 06.2019)
 • data uruchomienia: 07.07.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 08.04.2019 r.
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 125,3 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIG
 • polityka inwestycyjna: Min. 66% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek notowanych na GPW. Istotnym elementem doboru lokat jest analiza emitentów pod kątem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, analiza czynników niefinansowych tj. czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. W szczególności fundusz nie inwestuje w akcje spółek, których głównym źródłem dochodu jest produkcja papierosów, alkoholu oraz wydobycie i przetwarzanie węgla brunatnego lub kamiennego.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę