Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
ING Pakiet Dynamiczny
ING Konto Funduszowe SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,40 PLN
+0,43 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.80%
3m -1.84%
6m -6.55%
12m -4.58%
36m -11.68%
YTD -7.07%
max -7.13%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Radosław Sosna (od 04.2018)
 • data uruchomienia: 20.02.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 11,3 mln PLN (04.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy. Neutralny poziom zaangażowania aktywów w fundusze akcyjne wynosi 65%, zaś w fundusze dłużne wynosi 35%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,52% - -
Sharpe'a -0,20 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę