NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR)
NN SFIO PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,14 EUR
+0,13 %
wycena na dzień 19.05.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.07%
3m -0.11%
6m 1.52%
12m 3.51%
YTD 0.22%
max 4.73%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marcin Szortyka (od 11.2014)
 • data uruchomienia: 21.11.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 50 EUR
 • następna wpłata: 10 EUR
 • waluta: EUR
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 35,3 mln PLN (04.2017)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły funduszu NN (L) First Class Multi Asset, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie atrakcyjnych stóp zwrotu w każdych warunkach rynkowych. Fundusz źródłowy inwestuje w szeroką gamę różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości. Co najmniej 50% aktywów inwestowane jest w lokaty denominowane w EUR.

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę