Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
NN Krótkoterminowych Obligacji
NN Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,16 PLN
+0,12 %
wycena na dzień 26.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.26% -1.05% 7/45
3m 1.23% -0.95% 1/45
6m 2.17% -0.66% 1/45
12m 4.75% 0.44% 1/45
36m 9.28% 3.46% 2/41
YTD 1.08% -0.97% 1/45
max 15.88% 8.42% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Wojciech Górny (od 11.2014)
 • data uruchomienia: 07.08.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 16.07.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 3 095,6 mln PLN (02.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 12M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w krótko- i średnioterminowe dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz emitentów mających siedzibę na terytorium Polski. Od 70% do 100% aktywów lokowane jest w walucie polskiej. Pozostała część aktywów może być lokowana w listy zastawne, depozyty, jednostki i tytułu uczestnictwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,98 od -0,00 do 3,81 dobry
odchylenie standardowe 0,23% od 0,07% do 1,00% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,60 od -0,86 do 1,11 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę