Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
NN Perspektywa 2035
NN Perspektywa SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,38 PLN
+0,30 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.66%
3m 0.41%
6m -0.76%
12m 1.69%
36m -0.10%
YTD -2.13%
max 28.78%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Radosław Sosna (od 06.2017)
 • data uruchomienia: 19.03.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 147,9 mln PLN (04.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa innych funduszy NN TFI. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie procentowego zaangażowania aktywów w jednostki funduszy akcyjnych i dłużnych. W początkowym okresie funkcjonowania funduszu do 54% aktywów inwestowane jest w fundusze akcyjne, pozostała zaś część - w fundusze o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 91% aktywów będzie inwestowane w fundusze dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,78% - -
Sharpe'a -0,06 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę